Iz svih pogona proizvodnje preradom drveta, pored osnovnih proizvoda dobijamo i biomasu – secke, piljevinu i kore od drveta u količini od t godisnje. Dobijenu biomasu sopstvenim kapacitetima transportujemo do proizvođača drvenih briketa i iverice.