Kako bi zaokružili proces proizvodnje drvenih gajbi, naša firma je aktivirala i pogon za proizvodnju rezane bukove letve. Na taj nacin povećana je produktivnost proizvodnje, a letve se koriste kako za domaće potrebe, tako i za izvoz.