U okviru naše proizvodnje obezbeđujemo i izradu standardnih drvenih paleta 1000×1200, kao i paleta 800×1200 .

Pored navedenih, u mogućnosti smo da proizvodimo i drvene palete posebnih oblika i konstruktivnih karakteristika.