gajbe za voće

Proizvodni pogon u Osanici je nastao iz potrebe podmirivanja rastućeg kapaciteta proizvodnje drvenih gajbi u Begaljici. U Osanici je planirano da se proizvode isključivo letve od bukve koje se primarno koriste za sklapanje drvenih gajbi. Tokom leta proizvodnja će prvenstveno biti usmerena na srpsko tržište, a nakon sezone voća , proizvodnja će se okrenuti izvozu letvi u zemlje Evropske Unije.