U firmi je zaposleno 6 osoba koje imaju položene sertifikate za rukovaoce motornom testerom. Oni svakodnevno putuju po celoj Srbiji i seku uređene šume kako bismo snabdeli fabriku sa dovoljnim količinama za nesmetanu proizvodnju.

U mogućnosti smo da ponudimo i usluge izvlačenja trupaca do kamionskih puteva. Posedujemo dva šumska forwardera marke valmet sa kojima možemo tokom jednog dana da izvučemo preko 300m3 trupaca. Tokom godine u određenim mesecima vršimo usluge izvlačenja trupaca državnim šumama koje ne poseduju potrebne mašine. Takođe, s obzirom na to da imamo i sertifikovane rukovaoce motornim testerama, koristimo forwardere i za izvlacenje otkupljnih stabala na panju. U slobodno vreme forwaderi se koriste kako bi snabdevali proizvodnju trupcima u okviru kruga fabrike.


Posedujemo vozni park od 10 kamiona. Svakodnevno svi kamioni za transport trupaca odlaze u sume za sirovinu. Kamioni sa kontejnerima odvoze dragocenu secku i piljevinu koja se dalje prerađuje i od kojih se proizvodi iverica. Dok za razvoz naših gotovih proizvoda-drvenih gajbi, zadužena su tri kamiona koja vrše uslugu transporta drvenih gajbi gde god se kupci nalazili u Srbiji.

Izvlačenje trupaca

U mogućnosti smo da ponudimo i usluge izvlačenja trupaca do kamionskih puteva. Posedujemo dva šumska forwardera marke Valmet, sa kojima možemo tokom jednog dana izvući preko 300m3 trupaca. Tokom godine, u određenim mesecima, vršimo usluge izvlacenja trupaca državnim šumama koje ne poseduju potrebne mašine.

Sečenje trupaca

U firmi je zaposleno 6 osoba koje imaju položene sertifikate za rukovaoce motornom testerom. Rukovaoci svakodnevno putuju po celoj Srbiji i seku uređene šume kako bismo snadbeli fabriku dovoljnim količinama za nesmetanu proizvodnju.

Transport

Posedujemo vozni park od 10 kamiona. Kamioni za transport trupaca svakodnevno odlaze u šume po sirovinu. Kamioni sa kontejnerima odvoze kompletan otpad koji nastaje u procesu proizvodnje (secka i piljevina) dalje na preradu. Za transport naših gotovih proizvoda – drvenih gajbi, zadužena su tri kamiona koja vrše uslugu direktne isporuke kupcima, na svim lokacijama u Srbiji.